Studioos werkt samen met opdrachtgevers en andere betrokkenen aan zorgvuldige, kwalitatieve leefomgevingen. We maken architectuur die een positieve bijdrage levert aan haar omgeving, die deel uitmaakt van die specifieke omgeving. We maken gebouwen die gebruikers en bewoners een fijne plek bieden. Gebouwen die door de jaren heen kunnen anticiperen op onvoorziene en onbekende behoeften en daarmee generaties overleven – dat is voor ons toekomstbestendig. Of het nu om wonen, werken, leren of iets anders gaat.

‘We shape our buildings, and then they shape us’, Winston Churchill

Betrokken luisteraars
Betrokkenheid vormt de basis van onze houding. We leven ons in in de belangen van opdrachtgevers, gebruikers en andere stakeholders. Deze wensen, goede kwaliteit en de mogelijkheden die een locatie te bieden heeft vormen de basis voor het (ontwerp)proces. Gedurende het hele traject blijven we dit bespreken, evalueren we en waar nodig scherpen we uitgangspunten aan. We deinzen niet terug voor complexiteit of vaagheid, integendeel, dat daagt uit. We ontleden de opgave en richten ons op mogelijkheden. Zo krijgt een opdrachtgever een uniek maatpak dat op zijn wensen is toegesneden.

Bevlogen makers
Onze ontwerpen gaan over de menselijke maat en menselijke behoeften, over woon-, leer- en werkgeluk. We bieden inspiratie door goed te luisteren, onze brede kennis in te zetten en nieuwe inzichten aan te reiken. We zoeken naar oplossingen die ook goed zijn voor toekomstige generaties. Natuurlijke elementen zoals de zon, aarde, lucht en bomen zetten we optimaal in – dat is gezond, comfortabel en leidt tot besparingen. We streven naar zoveel mogelijk gebruik van duurzame, groene, aardse en biobased materialen. We maken architectuur die een positieve bijdrage levert aan de omgeving en tevens toekomstbestendig en duurzaam zijn.

Betrouwbare partners
We zijn een jong en enthousiast team van goed opgeleide professionals. Een nieuw architectenbureau met meer dan vijftig jaar ervaring in huis. Persoonlijk contact en korte lijnen vinden we belangrijk. We willen het beste halen uit iedere samenwerking. We hechten aan een goed proces met gedeelde waarden, omdat daarmee het beste eindresultaat ontstaat. In onze ontwerpprocessen staan aandacht voor elkaars expertise en inbreng voorop. We communiceren helder en komen onze afspraken na.

Tijdlijn

Goede communicatie biedt flexibiliteit

Elke ontwerpopgave is anders en vraagt om een passende aanpak. Ieder project, groot of klein, starten we met een vrijblijvend gesprek met de opdrachtgever. We bespreken de eerste ideeën en wensen van de opdrachtgever en kijken desgewenst naar de mogelijkheden die de locatie te bieden heeft. We hebben het over hoe het proces er uit kan komen te zien. Dit kan bestaan uit de onderstaande beschreven stappen. Niet alle stappen zijn altijd nodig om tot het gewenste eindresultaat te komen. De opdrachtgever kan een of meerdere fases bij ons neerleggen.

ELK PROJECT KENT VERSCHILLENDE FASES EN ELKE FASE VRAAGT OM EEN PASSENDE AANPAK

Initiatief/haalbaarheid
We onderzoeken de mogelijkheden die er zijn om een plan te kunnen ontwikkelen. Om de opdrachtgever te kunnen adviseren bezoeken en analyseren we bijvoorbeeld de omgeving, bestuderen we juridische kaders en onderzoeken we wat er letterlijk past op een locatie. Onderwerpen die vaak aan bod komen zijn parkeren, groenvoorzieningen, gebouwvormen en telmodellen. Onze bevindingen dragen bij aan de besluitvorming voor de opdrachtgever over het vervolg van het project.

Structuurontwerp
In het SO maken we een eerste ruimtelijke vertaling van de wensen van de opdrachtgever. Dit doen we schetsmatig – met zowel 2D als 3D beelden.  Afhankelijk van de opgave onderzoeken we bepalende juridische kaders, analyseren we belangrijke stedenbouwkundige en landschappelijke structuren en onderzoeken we de mogelijkheden van het terrein (toegang, parkeren, opslag). We vormen conceptuele uitgangspunten en de eerste architectonische plannen krijgen vorm. Deze fase sluiten we vaak af met meerdere ontwerpvarianten, zodat we de wensen en de belangen van de opdrachtgever goed kunnen achterhalen.

Voorlopig ontwerp
Het VO is een uitgewerkte variant van het SO. Het ontwerp is verder aangescherpt en de architectonische verschijningsvorm krijgt meer vorm. Het kan in deze fase soms nodig zijn om bestaande tekeningen te digitaliseren of bestaande situaties letterlijk op te meten. Met het VO kunnen we in overleg met de gemeente. Eventueel wordt er een kostenraming gemaakt.

Definitief ontwerp
In het DO wordt dieper ingegaan op bijvoorbeeld de materiaalkeuze, specifieke vormgevingsaspecten en installaties/energiebronnen. De wensen van de opdrachtgever en de eisen van de gemeente komen meer samen in het ontwerp. Gevolgen van keuzes kunnen beter worden overzien en uitgewerkt.

Vergunningen
Om te mogen bouwen is een omgevingsvergunning vaak noodzakelijk. We maken hiervoor de benodigde tekeningen, hebben contact met de constructeur en overig technisch adviseurs en coördineren het plan totdat de benodigde stukken compleet zijn. We kunnen de omgevingsvergunning voor de opdrachtgever indienen.

Bouwvoorbereiding
De plannen worden tot in detail uitgewerkt met als resultaat een (stabu)bestek en bestektekeningen. Een of meerdere aannemers kunnen hiermee een gedetailleerde begroting maken. Wij nemen deze zorgvuldig door en adviseren de opdrachtgever. Zo kan er een geschikte aannemer gekozen worden. 

Bouwbegeleiding tijdens uitvoering
De architect bewaakt de planning, bouwkundige kwaliteit en kosten tijdens de uitvoering. We brengen daarom regelmatig een bezoek aan de bouwplaats. In deze fase zijn er zijn bouwvergaderingen waarin overleg plaatsvindt tussen de aannemer, architect en eventueel opdrachtgever, om tot een zo goed mogelijk eindresultaat te komen.

Workshops
Regelmatig organiseren wij workshops. Plannen komen tot stand door goed in gesprek te zijn en een workshop kan daarbij als katalysator werken. Met workshops kunnen we kennis ophalen, wensen en ideeën bespreken of gezamenlijk plannen uitwerken. Het is belangrijk om denkkracht te bundelen en alle relevante input boven tafel te krijgen. Met behulp van onder andere schetsen, maquettes, tekeningen, foto’s en 3D-impressies maken we ruimtelijke vraagstukken voor iedereen snel inzichtelijk. Workshops geven we aan kleine gezelschappen, maar ook aan grote groepen. Meestal vinden ze plaats aan het begin van een ontwerpproces, maar soms ook gaandeweg wanneer inventarisaties nodig zijn of alternatieven gekozen kunnen worden. Soms vindt een workshop juist op het einde plaats wanneer verschillende plannen en ideeën concreet gemaakt kunnen worden. Het eindresultaat van de workshops kan bestaan uit een eindrapport met diverse ruimtelijk uitgebeelde varianten, schriftelijke adviezen of concrete aanbevelingen.

Maquettes, 3D-impressies, 3D-printen en virtual reality
In ons vak werken we graag met 3D-beelden om ruimtelijke ideeën te verhelderen. Dit doen we in verschillende fases ter ondersteuning tijdens het gesprek met de opdrachtgever, gebruikers of omwonenden. Soms zijn onze modellen eenvoudig en efficiënt, soms gedetailleerd en precies. Elke fase kent een ander doel, en daarvoor bieden wij verschillende driedimensionale middelen. Specifiek voor bijvoorbeeld bewonersavonden, inloopbijeenkomsten en belangrijke presentaties maken wij onder andere posterpanelen met impressies, (stedenbouwkundige) maquettes of VR-modellen.

Nieuws

WIJ HEBBEN ALTIJD, IEDER PROJECT WEER, NAUW CONTACT MET ONZE OPDRACHTGEVER

Korte lijnen
Binnen de kleinschalige opzet van ons bureau kent iedereen in ons team zijn eigen expertises. Samen hebben we het hele spectrum in huis, van structuurontwerp tot aan de uiteindelijke daadwerkelijke uitvoering van het plan. We beheersen het ontwerp- en bouwproces van begin tot eind, van workshop tot werktekening. Onze deskundigheid is gestoeld op brede, jarenlange ervaring – en we zijn nooit uitgeleerd.