Locatie
Heerenveen

Opdrachtgever
IABR

Oppervlakte
400 ha

Status
Studie/prijsvraag

Ministerie van Maak: Heerenveen

Studioos is één van de honderd ontwerpteams die is ingeroepen om mee te doen aan de uitvraag van het interministeriële Ministerie van Maak. Samen hebben we een bijdrage geleverd aan een radicale verbouwing van heel Nederland door te maken: concrete oplossingen in de vorm van 100 maquettes. Collectief spelen we in op Nederlandse vraagstukken zoals het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaat. Initiatiefnemers van deze opgave zijn de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS, gezamenlijk met VOLUME en de Independent School for the City.

Elk ontwerpteam focust zich op een deel van Nederland, Studioos richt zich op Heerenveen. We hebben onderzocht hoe we 10.000 woningen binnen dit gebied kunnen situeren. Het hoofddoel van het Ministerie is in een ruimtelijke benadering de oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen samen te brengen. Denk aan de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Heel concreet wil het Ministerie op een verantwoorde manier aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen te werken.

Onze locatie in Heerenveen kenmerkt zich door contrasten. Enerzijds is er de zachte wereld van de bestaande morfologie en natuurgebieden, anderzijds de harde wereld van business en industrie, snelwegen en een OV knooppunt voor Friesland (Lelylijn) op een ondergrond van opgespoten zand. Het onderzoek, ons voorstel, is er op gericht om dat contrast ruimtelijk in te zetten. Het Meer wordt weer ingezet als waterberging en ook is er ruimte voor natuur. Het businesspark wordt verdicht en getransformeerd tot een gemengd gebied met een mix van wonen en werken. Een nieuwe avenue geeft met de waterberging vorm aan de overgang naar het achtergebied en koppelt het geheel aan de stad. Een nieuwe mobiliteitshub werkt als katalysator en groot overstappunt: Knooppunt Friesland.

We onderzoeken complexe vraagstukken door te maken: op deze manier dragen we bij aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen in Nederland.

Gerelateerde projecten