Locatie
Agorabaan 3, Lelystad

Opdrachtgever
Gemeente Lelystad

Aannemer
Van Veen Timmerwerk

Constructeur
Jansen Wesselink

Installateur
Van Dorp installaties

Fotografie
Auke van der Weide

Oppervlakte
1725 m² BVO

Status
Opgeleverd 2016

Cultureel centrum De Kubus

Ondanks de centrale ligging aan de nieuwe ring rond het centrum van Lelystad manifesteerde het Centrum voor Kunst en Cultuur zich te weinig. De Kubus wilde graag meer zichtbaar en herkenbaar zijn. Deze vraag is in een tweetal workshops met bestuurders, docenten, gebruikers en facilitaire medewerkers intensief besproken en op verschillende schaalniveaus bestudeerd. Zowel de omgeving, het terrein als de entree en de begane grond zijn aangepakt om dit karakteristieke gebouw van Wim Davids uit 1983 de ruimte en uitstraling te geven die het verdient.

De Kubus is een bijzonder gebouw: hoewel het relatief jong is, heeft het inmiddels de status gekregen van een gemeentelijk monument. Met dit besluit draagt De Kubus bij aan een herkenbaar en identiteitsvol Lelystad. Het gebouw staat symbool voor de naoorlogse doelstelling om kunst en cultuur onder brede lagen van de bevolking te verbreiden in een open en laagdrempelig gebouw voor iedereen. Daarnaast geldt het als belangrijk werk in het oeuvre van architect Wim Davidse. Loes Oudenaarde gaf hierover een lezing aan Erfgoedvereniging Heemschut.

Het terrein is in nauwe samenwerking met de afdeling stedenbouw van de gemeente Lelystad opnieuw ontworpen. De groenstrook die voor het gebouw tussen het Agoratheater ligt, is ingezet als een voortuin waarin het karakteristieke gebouw zich presenteert naar het centrum. Er is een mogelijkheid voor een buitenexpositie in opgenomen.

Er is hiërarchie aangebracht in de entrees. Om de aanhechting met de stad te verbeteren is de entree aan de centrumkant van de stadsring de belangrijkste geworden. Voor een goed gebruik was een ruimere entree nodig met een schuifdeur. Om recht te doen aan het bijzondere gebouw is een lichte glazen pui als een nieuw, zelfstandig element toegevoegd.

Tot slot is het interieur aangepast. De kantine die in de verste en donkerste hoek was gelegen is naar voren gehaald en getransformeerd tot een lichte foyer. Door het weghalen van de in onbruik geraakte doka’s ontstond ruimte om bezoekers op een prettige manier welkom te heten.

Middels workshops met bestuurders, docenten, gebruikers en facilitair medewerkers is de opgave op verschillende schaalniveaus bestudeerd. Slimme ingrepen in het terrein, de entrees en het interieur geven het monument De Kubus een meer zichtbare, open en lichte uitstraling.

Gerelateerde projecten