Locatie
De Kuinder 9, Heerenveen

Opdrachtgever
Royal Smilde

Aannemer
Jorritsma bouw

Constructeur
Pieters bouwtechniek

Installateur
ITBB

Interieur
Nynke Terpstra

Fotografie
Henri Vos

Oppervlakte
3080 m² BVO

Status
Opgeleverd 2019

Hoofdkantoor Royal Smilde

Het hoofdkantoor van de Koninklijke Smilde ligt op een strategische plek op het zuidelijkste puntje van Heerenveen. Het gebouw is gesitueerd vlakbij de oevers van de rivier De Tjonger. Samen met een landschapsarchitect is de positie van het kantoorgebouw zorgvuldig gekozen waardoor het gebouw via de zuidelijke ontsluitingsweg van Heerenveen als een portiersloge oogt met daarachter de productiefabrieken.

De groengele baksteen versmelt het gebouw met het landschap en de natuurlijke omgeving. Het gebouw heeft niet alleen een duurzaam karakter, maar draagt ook feitelijk bij aan een groene toekomst. Het gebouw is namelijk opgezet met een circulaire ambitie. Zo is de staalconstructie demontabel en zijn de binnenwanden flexibel in te delen. In de toekomst kunnen de materialen hergebruikt worden.

Bovendien is de gebouwschil hybride: behalve bescherming tegen water en wind wekken de gevels aan de zuidoost- en zuidwestzijde van het gebouw energie op. Ook het dak genereert zonne-energie. Het hemelwater wat op de verharde oppervlakten terecht komt wordt afgevoerd naar een wadi waar het kan infiltreren in de bodem of uiteindelijk terecht komt in het oppervlaktewater. Dit draagt bij aan de groei van de natuurlijke vegetatie in het aangrenzende maaiveld.

De vormentaal verbijzondert zich ten opzichte van haar gebouwde omgeving. Het strenge staccato in de maatvoering en de toepassing van een architectonische kolossale orde vormen een rigide basis, waardoor de afwijkende ronde glazen gevel opvalt. Deze zweeft als het ware op het eerste niveau en dient tevens als begeleiding van het verkeer op de industrieweg.

De grote glazen toegang tot het gebouw ligt verdiept in de gevel. Eenmaal binnen ademt het gebouw rust en licht. Het interieur is op zo’n manier ingedeeld dat de geschiedenis van Royal Smilde wordt ervaren in chronologische volgorde. De ruimten zijn vrij en transparant, waardoor zelfs de brede gangen dienen als open werk- en overlegruimten.

Het gebouw heeft niet alleen een duurzame uitstraling, maar draagt ook feitelijk bij een aan groene toekomst. De gevels en het dak wekken zonne-energie op. Opgevangen hemelwater wordt hergebruikt voor de natuurlijke vegetatie rondom het gebouw.

Gerelateerde projecten